BESTYRELSEN
Clubben har en kollektiv bestyrelse, der har fordelt opgaverne imellem sig. Al post og e-mail addresseres til kassereren.

Valgte medlemmer:
Kasserer og kontaktperson- medlem af spilleudvalg
Lis Hansen
Knud den Stores Vej 39 st., 4000 Roskilde.
Tlf. 20 85 75 89   Lit.hansen37@mail.com

Sekretær - medlem af spilleudvalg
Birthe Pedersen, Bakkedraget 59 a, 4000 Roskilde, tlf. 23 71 66 77 

Spilleudvalgsformand
Karin Moestrup, Skovlyst 56, 4000 Roskilde, tlf. 30 34 76 22

Medlem af spilleudvalg
Gitte Hjorth, Eget Bo 27 a, 4000 Roskilde, tlf. 23 67 24 77

Bane-/klubhusformand
Aksel Petersen, Herslevvej 37, 4000 Roskilde, tlf. 21 72 98 61

Finn Madsen Skovlyst 85 4000 Roskilde tlf..20 23 83 28

Jørgen Rasmussen, Knudsvej 39, 4000 Roskilde, tlf. 21 46 86 09