Bestyrelse og udvalg

Valgte medlemmer:

Kasserer og kontaktperson- medlem af spilleudvalg
Lis Hansen, Knud den Stores Vej 39 st., 4000 Roskilde, tlf. 46 36 41 76 

Sekretær - medlem af spilleudvalg
Birthe Pedersen, Bakkedraget 59 a, 4000 Roskilde, tlf. 23 71 66 77 

Spilleudvalgsformand
Solveig Vest Henriksen, Isafjordvej 61, 4000 Roskilde , tlf. 25 76 72 26 

Medlem af spilleudvalg
Gitte Hjorth, Eget Bo 27 a, 4000 Roskilde, tlf. 23 67 24 77

Bane-/klubhusformand
Aksel Petersen, Herslevvej 37, 4000 Roskilde, tlf. 21 72 98 61

Finn Madsen Skovlyst 85 4000 Roskilde tlf.20 23 83 28
Jørgen Rasmussen, Knudsvej 39, 4000 Roskilde, tlf. 46 36 79 19

Suppleant 1 Lonni Larsen
Suppleant 2 Karin Moestrup

Revisor Børge Moestrup
Revisorsuppleant Inger Stensler